עבור לאתר אמהוּת - הכל על הריון ולידה

שלחו להדפסה

זכויות אישה בהריון ובמהלך טיפולי פוריות

פורסם: 08.10.2011
תקופת ההריון היא תקופה ארוכה, של ארבעים שבועות או יותר (אצל מי שעוברת טיפולי פוריות), בה את לא במיטבך, ולעיתים קרובות דעתך מוסחת. עם תחילת ההריון ברור שתצאי לחופשה בתשלום של שנים עשר שבועות, לכן אם תאבדי את משרתך במהלך ההיריון, לא יהיה לך קל למצוא משרה חדשה בתקופה זאת.

רשימת חוקים ותקנות מסדירה את זכויותייך במהלך ההריון, לבל יתאפשר למעבידייך להקשות עלייך שלא כדין.

זכויותייך במהלך טיפולי פריון

עובדת אשר עוברת טיפולי פריון עבור ילדה הראשון או השני, זכאית להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה במהלך טיפולי הפריון ובכפוף לאישורים רפואיים, וכמו כן אין לפטר עובדת במהלך טיפולי פריון ובמהלך 150 הימים העוקבים לימי ההיעדרות עקב טיפולי פריון או הפריה חוץ גופית (אלא באישור שר התמ"ת).
במהלך טיפולי פריון זכאית העובדת לעד 16 ימי חופשה במשרה של חמישה ימי עבודה בשבוע, עד 20 ימי חופשה במשרה של שישה ימי עבודה בשבוע, ולכל היותר ארבע סדרות טיפוליות כאלה בשנה אחת.


זכויות עובדת במהלך ההריון

עד תחילת החודש החמישי להריונך, עלייך ליידע את המעביד שלך שהינך בהריון. עד אז, זכותך שלא ליידע אותו, גם אם במהלך ראיון עבודה.
מומלץ ליידע את המעביד בכתב, מפני שלפני שהוא יודע שאת בהריון – לא חלות עליו החובות הייחודיות שיחולו עליו מייד לאחר שנודע לו.

במהלך חודשי ההריון, ורק אם צברת מעל שישה חודשי וותק בעבודתך, חל איסור על המעביד לפגוע בתנאי העבודה שלך, לצמצם את שעות העבודה או את השכר שלך, וכמובן, לפטר אותך. במידה והוותק שלך במקום קטן משישה חודשים, לא חל עלייך חוק עבודת נשים והמעביד שלך רשאי לפטר אותך. לאחר הפיטורין תוכלי לתבוע פיצויים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תהליך משפטי ארוך שאין לדעת מה יקרה בסופו).

במהלך ההריון, זכותך להיעדר עד ארבעים שעות מצטברות עבור בדיקות הריון, וזאת בכפוף לאישורים רפואיים שיומצאו למעביד בהתאם. שעות אלה בתשלום מלא ועל חשבון המעביד (שימי לב – אלה לא שעות שנצברות כנגד ימי המחלה שלך!). זאת, בתנאי שהמשרה שלך היא מעל ארבע שעות עבודה ביום ושבוע העבודה שלך מלא. אחרת, יעמדו לך 20 שעות בדיקות על חשבון המעביד.

בנוסף, חל איסור להעסיק עובדת החל מהחודש החמישי להריונה, בימי מנוחה שבועית, על חשבון שעות נוספות, או במשמרות לילה.


שמירת הריון

במידה ועקב המצב הבריאותי שלך עלייך לבצע שמירת הריון, ובמידה וקיבלת מעל שלושים ימי שמירת הריון, תקבלי שכר מלא בגין ימים אלה מטעם הביטוח הלאומי, כנגד המצאת אישורים רפואיים מתאימים, ובתנאי ששילמת דמי ביטוח לאומי במשך לפחות שישה חודשים מתוך 14 החודשים האחרונים. אם תקופת שמירת ההריון קטנה משלושים ימים, אין המעביד מחויב בתשלום נוסף עבור ימי המחלה ואת רשאית להשתמש בימי המחלה שצברת לכיסוי ימים אלה.

יש לך שאלות נוספות - את מוזמנת לפנות לפורום זכויות אישה בהריון