עבור לאתר אמהוּת - הכל על הריון ולידה

שלחו להדפסה

תנאי שימוש

פורסם: 15.07.2013
תקנון ותנאי שימוש באתר "אמהוּת – הכל על הריון ולידה " www.motherhood.co.il""

1.כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר "אמהוּת – הכל על הריון ולידה "

1.2 תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים והגולשות באתר בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "הגולש
1.3 המידע המפורסם באתר www. motherhood.co.il (להלן: האתר) נועד להרחבת הידע הכללי במגוון נושאים הקשורים לפוריות, הריון ולידה. אין במידע הקיים באתר להוות תחליף לחוות דעת אישית ומקצועית של רופא או איש מקצוע מוסמך.

1.4 הערה: תקנון אתר "אמהוּת – הכל על הריון ולידה " פונה לנשים ולגברים כאחד, אך תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד.


2.קניין רוחני וזכויות יוצרים

2.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים לרבות כל המידע המתפרסם באתר ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהפורטל ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש בפורטל, הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

2.2 הפורטל והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי בפורטל הוא לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג בפורטל. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע בפורטל לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד

3.קישוריות

3.1 אין לבצע קישור link לאתר מאתרי ספאם או אתרים למבוגרים.

3.2 אין לבצע קישור link מאתר חיצוני לדף פנימי באתר שיחשוף מידע חלקי. למען הסר ספק, מותר לבצע קישורים לכל דף באתר, ובלבד שהפניה דרכם מובילה לדף המוצג באופן תיקני ומלא, ושניתן להגיע אליו במסגרת גלישה רגילה באתר במצב של משתמש שאינו מחובר לאתר.

3.3 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ביטולו של כל קישור נכנס לאתר, לרבות אלו המותרים לפי דרישות תקנון זה.

4.תכנים

4.1 הגולש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

4.2 התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, אין בהם משום מתן עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

4.3 מטרת התכנים שבאתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל המומחה.

4.4 תכנים רבים באתר מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון ואינו מהווה בשום דרך, המלצה לשימוש במוצר רפואי או אחר או תרופה כלשהי, עיצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

4.5 בעת מקרה חירום רפואי או במקרה של ספק כלשהו אין להסתמך על עיצה מהאתר, אלא לפנות ללא שיהוי לקבלת עזרה רפואית מוסמכת בבית חולים או מידי רופא המוסמך לטפל בתחום הבעיה. המקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

5.הגבלת אחריות לתכנים

הנהלת האתר מסירה מעצמה אחריות:
5.1 לתוכן שיספק לה הכתב ולנזק העלול להגרם ממנו במקרה של הפרת התנאים בסעיף "הגבלת תכנים".

5.2 לבדיקת תקינות, שלמות, נכונות, אמינות, מהימנות ודיוק התוכן שיספק לה הכתב.

5.3 לפגיעה בצד ג' שעשה שימוש בתכנים שהועלו ע"י כתבים, לרבות פגיעה בשמו הטוב, ברגשותיו, בפרטיותו, ברכושו או במערכת המחשוב שלו.

5.4 לנזקים שעלולים להגרם כתוצאה מחבלה בזדון של צד ג' בתוכן אותו סיפק הכתב.


6.פרסומות

6.1 החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות בפורטל.

6.2 הופעת פרסומת בפורטל החברה אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

7.שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

7.1 החברה והפורטל רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי הגולש/המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.

7.2 כמו-כן, החברה והפורטל רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

7.3 במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש בפורטל ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו בפורטל במטרה לשפר השירות.

7.4 באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.

7.5 חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.

7.6 לכן, אמנת הפרטיות של הפורטל, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

8.בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מתחייב הגולש בזאת כדלהלן:

8.1 לא לעבור על החוק בכל דרך ולא להעלות לאתר חומר בלתי חוקי או כזה המעודד עבירה פלילית או אחרת לפי חוקי מדינת ישראל, כולל אי מתן קישור לחומר כזה;

8.2 לא להעלות לאתר תכנים בעלי אחד או יותר או מהסממנים הבאים: אופי מטעה, מאיים, מטריד, בוטה, מגונה, ממריד, גזעני, מסית, מעליב, חודר לפרטיות, פוגע בזכויות כלשהן ובחובות אמון, תוכן שיש בו משום לשון הרע על אדם או גוף כלשהו, פורנוגרפי או בעל אופי מיני או אחר שעלול לפגוע ברגשות הציבור, תוכן פרסומי מכל סוג שהוא, תוכן החושף מידע על גולשים אחרים, תוכן הנוגע לקטינים או לדרכי זיהוי או התקשרות עמם או שניהם, תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, תוכן שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים מסחריים או שמות מסחריים, פטנטים וכו`, תכני קוד מחשב או יישומים מכל סוג;

8.3 לא להשתמש בתכני האתר, שירותיו או קבצי המחשב שלו לצורך פעולה אסורה עפ"י כל דין, ולא לחדור לקבצי המחשב של האתר בשום דרך;

8.4 גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל כניסתו תיחסם והוא לא יוכל להמשיך ולגלוש באתר גם תחת שם אחר, ובמקרה שהאתר ימצא לנכון התכנים שהעלה יוסרו.

9.הודעת שחרור מאחריות

9.1 החברה והפורטל משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו, הפורומים הצ'אטים והאזוריים הציבוריים האחרים בפורטל, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש בפורטל, בתכנים, בפורומים, בצ'אטים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש (At your own risk).

9.2 במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי החברה הפורטל, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש בפורטל ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

9.3 כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, הפורטל, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש בפורטל.

9.4 במסגרת קבלת שירותים בתשלום כאמור, נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים בפורטל.

10.אחריות ושיפוי

10.1 המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או הפורטל בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה בפורטל ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

10.2 החברה והפורטל שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש בפורטל ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של הפורטל והחברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

11.הדין החל סמכות שיפוט

השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.