עבור לאתר אמהוּת - הכל על הריון ולידה

שלחו להדפסה

זכויות עובדים בטיפולי פוריות

פורסם: 30.05.2013
טיפולי פוריות מייצרים לעיתים קרובות עבור המטופלים שיגרת טיפולים קשיחה ותובענית. הטיפולים נערכים לאורך כל חודש, בימים ובשעות קבועים, ומצריכים היעדרויות תדירות מן העבודה ולעיתים אפילו פגיעה באיכות העבודה.

זאת, ביחד עם העובדה שהעובדת עדיין לא בהריון אולם היא מתכננת הריון (תקופה שבה חל איסור על פיטורין) לא תמיד מתקבלים בעין יפה אצל המעסיק. עם זאת, כמובן שאין היגיון בדרישה לפגוע בסיכויי ההורים לעתיד ביכולתם להיות הורים, רק על מנת לשרת את טובת המעסיק.

ואכן, חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, קובעים מסגרת התייחסות מותרת בין העובד למעביד בתקופה שבה העובד עובר טיפולי פוריות.


פיטורי עובד בטיפולי פוריות

החוק אוסר על פיטורי עובד או עובדת הנמצאים בטיפולי פוריות לקראת ילד ראשון או שני, במהלך הטיפולים או 150 ימים לאחריהם, אלא באישור מיוחד של הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. החוק חל על עובד או עובדת, החל מיומם הראשון בעבודה, וזאת בתנאי שהם עצמם נדרשו לטיפולי הפוריות (כלומר, החוק אינו חל על מלווים).


היעדרות מהעבודה לצורך טיפולי פוריות

החוק מתיר לעוברים טיפולי פוריות להיעדר מעבודתם על חשבון ימי מחלה הצבורים לזכותם. נשים העובדות חמישה ימי עבודה בשבוע זכאים להיעדר עד 64 ימים בשנה לצרכי טיפולי פוריות, והעובדות שישה ימים בשבוע זכאים להיעדר עד 80 ימים בשנה, זאת עבור ארבע סדרות של טיפולי פוריות בשנה. גברים המטופלים בטיפולי פוריות זכאים להיעדר עד 12 ימים בשנה.

בנוסף, כל עובד או עובדת בישראל זכאים לממש עד שישה ימי מחלה בשנה עקב מחלה של בן הזוג, כלומר עוד שישה ימי היעדרות לצרכי תמיכה על חשבון ימי מחלה צבורים מותרים גם הם על פי חוק.


חובת העובד – שקיפות מלאה כלפי המעביד


העובד אינו נטול מחוייבות בזמן שהוא עובר טיפולי פוריות, אחרי הכל, חשוב גם לתת את הדעת לצרכיו של המעביד, במיוחד לאור העובדה שטיפולי הפוריות מקדימים הריון ולידה – כולם חשובים ועם זאת דורשים תמיכה והקרבה מצד המעביד.
לכן, נדרש העובד לגלות שקיפות מלאה כלפי המעביד בתהליך טיפולי הפוריות שלו, כולל מתן התראה מראש בגן כל היעדרות וכן גיבוי כל היעדרות במסמכים רפואיים מתאימים.


עוד טיפים בנוגע להתנהלות מול המעביד בתקופת טיפולי פוריות


הודיעי למעביד שלך מייד כאשר את מתחילה בטיפולי הפוריות. העדיפי ליידע אותו בכתב (גם הודעת דואר אלקטרוני זה בסדר) ולתעד את ההודעה. שמרי את ההודעה שלך אליו וכל תגובה שלו בהקשר זה. מרגע שהודעת למעביד על היותך מטופלת בטיפולי פוריות, נאסר עליו לפטר אותך ללא היתר מיוחד.

גם אם פוטרת במהלך טיפולי פוריות ובטרם הספקת להודיע למעביד, תוכלי לעשות כן לאחר מעשה – תוכלי להודיע לו בתוך שלושה ימי עבודה מיום הפיטורין על עובדת היותך מטופלת בטיפולי פוריות זה מכבר, ולהמציא אסמכתא רפואית לטיפולים בתוך שבועיים מיום הפיטורין.