עבור לאתר אמהוּת - הכל על הריון ולידה

שלחו להדפסה

מנח ומצג עובר

פורסם: 19.07.2011
בשבועות ההריון האחרונים, תנוחת העובר ברחם הופכת בעלת חשיבות משני טעמים עיקריים: האחד הוא שישנן תנוחות שהן אופטימאליות ללידה ואגינלית (נרתיקית) - ישנן תנוחות שמקשות על לידה כזו, וישנן תנוחות שהופכות לידה נרתיקית לבלתי אפשרית. האחר הוא, שהתינוק לקראת שבועותיו האחרונים ברחם גדל בקצב מואץ, והמקום הפנוי ברחם מצטמצם משמעותית. כך, קשה יותר ונדיר יותר לראות עוברים בשבועות ההריון האחרונים משנים תנוחה. לכן, לקראת סיום ההריון חשוב לראות שהעובר מוכן ללידה, או בעגת ההריוניות המתקדמות – בתנוחת שיגור. במאמר זה נבחן מהם "מנח עובר" ו"מצג עובר", נגדיר מהי התנוחה האופטימאלית עבור העובר לקראת לידה, ונבדוק עד מתי צפוי העובר שלך להימצא בתנוחה מתאימה ללידה.


מהו מנח עובר?

מנח העובר מגדיר את מיקום העובר במקביל לאמו, כלומר, ביחס לציר האורך של האם.

מנח אורכי, משמעו שהעובר כבר בתנוחה שהיא מקבילה לאם – או שראשו כלפי מעלה, או שרגליו כלפי מעלה.

מנח רוחבי, משמעו שהתינוק שוכב בניצב לגוף אימו. זאת אומרת, שכשהאם עומדת, העובר נמצא כאילו בתנוחת שכיבה, כשהוא ניצב לאימו, ומקביל לאדמה. ראשו ורגליו נמצאים בצדדים שונים של בטנה.

עבור עובר יחיד ברחם, בשבועות מתקדמים כאשר הוא שוקל מעל שני קילוגרם, זהו מנח לא נוח ולא יעיל, מפני שהרחם עצמה היא בצורת אגס, ויתאפשר לנו יותר מקום אם ינוח במנח אורכי.

מנח רוחבי הוא נדיר בשבועות מתקדמים של ההריון, ורק כאחוז אחד מההריונות מגיעים למצב זה בשבועות מתקדמים של ההריון. גורמי סיכון עבור מנח זה הוא עובר קטן, ריבוי מי שפיר, הריון מרובה עוברים (כלומר תאומים ומעלה), מספר גבוה של לידות בעבר, שליית פתח.

לידה נרתיקית של תינוק שנמצא בעת תחילת הצירים במנח רוחבי נחשבת מסוכנת ואינה מומלצת, ובחלק מבתי היולדות אינה אפשרית. במצב שבו העובר מתמקם במנח רוחבי, מומלץ לשקול היפוך, או לידה קיסרית.


מהו מצג עובר?

מצג עובר מיידע בנוגע לחלק העובר שהוא הקרוב לתעלת הלידה.

מצג עכוז הינו כאשר ראשו של העובר קרוב לסרעפת והעכוז קרוב לעצמות האגן של האם. זוהי תנוחה שגרתית עבור העובר במשך כמעט כל ההריון, עד לשבועות האחרונים שלו.

מצג ראש הינו מצג העובר כאשר ראשו מופנה כלפי מטה. מצב זה, שהוא טבעי ונכון לשלהי ההריון ומאפשר התבססות ראש התינוק בין עצמות האגן של אימו, מאפשר לידה נרתיקית קלה יותר.


מתי צריך העובר שלי להתהפך?

כ 98% מהעוברים מתהפכים ונכנסים ל"תנוחת שיגור" במהלך השליש השלישי של ההריון, ולקראת שבוע 37. אם בשבוע 37 העובר אינו נמצא במנח אורכי ובמצג ראש, ניתן לבצע היפוך עובר, על ידי אנשי מקצוע מומחים לכך.
חשוב לציין, כי ישנם לא מעט מקרים שבהם עוברים מתהפכים - אפילו בשבוע 39 או לאחר מכן, לתנוחה שמתאימה ללידה, או לתנוחה שמפריעה לה. לכן מקובל לעקוב אחר מנח ומצג העובר עד הלידה ולאחר תחילת הצירים, אם הדבר מתאפשר.


מה אפשר לעשות אם התינוק שלי לא נמצא בתנוחה מתאימה ללידה?

אם העובר אינו נמצא בתנוחה האופטימאלית ללידה, ניתן לבצע היפוך עובר. היפוך עובר מתבצע על ידי רופא נשים, רופא מיילד, או איש מקצוע אחר. ניתן לנסות כל טיפול משלים אחר שאינו מסכן את האם או את העובר, ולבחון את התוצאות.
בנוסף, ניתן לשקול לידה קיסרית, באם תנוחת העובר אינה מאפשרת לידה נרתיקית והיפוך עובר אינו אפשרות שבאה בחשבון, או שהתהליך לא הצליח.

לידה נרתיקית של עובר שאינו נמצא במנח אורך ובמצג ראש עשויה להסתיים בלידה קצרה או מוצלחת, או שהיא עשויה להסתיים בלידה מכשירנית או בלידה קיסרית.